Denna information är enbart avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

Riktlinjer framtagna av intresseföreningarna

Riktlinjer - SLIPI

Senaste riktlinjerna för utredning, diagnostik och behandling av immunbrister, utformade av Sveriges läkares intresseförening för primär immunbrist hittar du på SLIPIs hemsida.


Riktlinjer - SISSI

Sveriges immunbristsjuksköterskors intresseförening har tagit fram riktlinjer för immunglobulinbehandling och patientundervisning. Mer information på SISSIs hemsida.