Soffan

Vem behöver behandling?

Sedan 2007 finns nationella riktlinjer som gör det enklare att avgöra om en person har primär immunbrist och om hon eller han behöver behandling.

Många med immunbrist har inte fått någon diagnos. Därmed är det oklart om de får den behandling de kan behöva. En orsak kan vara att det är svårt att upptäcka immunbrist.

Det är lätt att man som läkare bara ser och behandlar den infektion som en patient har just nu. För att misstänka immunbrist måste man till att börja med titta bakåt och se hela mönstret. Som läkare måste man fråga sig: vad beror det på att den här personen är sjuk så ofta?

I dag finns nationella riktlinjer för utredning, diagnostik och behandling av immunbrist. Riktlinjerna har skrivits av en grupp läkare i Sverige med immunbristsjukdomar som specialintresse. Tanken är att det ska bli enklare att avgöra om en person har primär immunbrist, och om det i så fall behövs behandling. Riktlinjerna ger förutsättningar för att patienterna får samma vård över hela landet.

Diagnos ställs med hjälp av blodprov. Immunbrist behandlas med immunglobulin, vars syfte är att minska antalet infektioner.

Titta vidare för att se om du befinner dig i riskzonen.