Hall

Immunglobulinbehandling

Syftet med immunglobulinbehandling är att återställa nivåerna av antikroppar i blodet så att kroppen kan bekämpa infektioner bättre.

Tillverkning av immunglobulin

Läkemedlet framställs från friska personers blodplasma. Det behövs ett stort antal blodgivare för att framställa immunglobulin. Personerna som lämnar blodplasma måste vara helt friska och blodplasman testas noggrant.

Genom reningsprocesser får man ett koncentrat som till största delen består av IgG. Det kan även innehålla spår av IgA och IgM.

Tillverkningsprocessen är avancerad och tidskrävande. Det tar cirka 9 månader att tillverka en dos immunglobulin.

Olika sätt att ta sitt immunglobulin

Immunglobulinbehandling kan ges på olika sätt och med olika intervall: intravenöst (i ett blodkärl) eller subkutant (i underhudsfettet).

Subkutan immunglobulinbehandling (SCIG)

Ungefär 80 % av alla patienter som får immunglobulin, får i dag subkutan hembehandling (infusion i underhudsfettet). Att ta läkemedlet när det passar i vardagen istället för att boka en tid på sjukhuset för varje behandling gör tillvaron enklare. Det blir lättare att leva ett normalt liv, med skola och arbete och fritidsintressen.

Det finns idag två varianter på subkutan immunglobulinbehandling som båda två kan utföras av patienten själv i hemmet. En behandling som tas varje till varannan vecka och en annan som tas var 3 till var 4 vecka. Själva behandlingen tar en till ett par timmar varje gång. Tiden varierar beroende på hur stor dos man tar. Hembehandling föregås av undervisning och träning av sjuksköterskor på sjukhuset. Utbildningen görs vanligtvis en gång per vecka under en period, eller under en tredagsutbildning då man stannar på sjukhuset.

Intravenös immunglobulinbehandling (IVIG)

Intravenös immunglobulinbehandling ges som dropp in i ett blodkärl var 3 - 4 vecka på sjukhuset. I dag används IVIG-behandling framför allt till personer med autoimmuna sjukdomar.