Denna information är enbart avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

Olika sätt att administrera immunglobuliner

Patienter med immunbrist har ofta låga nivåer av antikroppar, målsättningen med behandling är därför att tillföra antikroppar så att immunförsvaret kan skydda bättre mot olika infektioner. Läkemedel med antikroppar innehåller höga nivåer av IgG, vilket kan minska infektionsfrekvensen hos patienterna.


  Intravenöst IG Subkutant IG Faciliterat subkutant IG
Infunderas i en ven    
Infunderas under huden  
Behandling oftast en gång i veckan    
En behandling var 3-4 vecka  
Oftast behövs fler än ett stickställe/gång    
Ges på ett stickställe  
Behandlingen sker på sjukhus    
Du kan behandla dig själv hemma