Lek

Barn med immunbrist

Ständigt rinnande näsa, öroninflammationer och återkommande feber. Ja, många föräldrar har säkert känt förtvivlan när den ena infektionen avlöst den andra.

Det är dock helt normalt. Barn är generellt sett sjuka oftare än vuxna. Orsaken är att deras immunförsvar är sämre utvecklat. Extra tydligt är det när de börjar på förskola och ständigt utsätts för virusinfektioner.

En tröst är att varje gång barnet drabbas av en virusinfektion så stärks immunförsvaret. I immunförsvaret finns nämligen minnesceller som lär sig att känna igen smittor. Det är därför normalt att infektionerna avtar med åldern.

Men det finns också fall då återkommande infektioner beror på immunbrist. Brist på antikroppar kan uppmätas från omkring fyra års ålder. Då är det också möjligt att ge behandling. Många har goda erfarenheter av det. Barnets immunförsvar stärks och hon eller han slipper att vara sjuk så ofta.

Definitiv diagnos kan däremot inte ställas förrän vid 12 års ålder. Det beror på att en del barns nivåer av antikroppar normaliseras när de blir äldre.

Om du misstänker att ditt barn har immunbrist så kan du börja med att läsa dessa
varningstecken