Nalle

Från sjuk till frisk - behandlingskedjan

Så här ser vägen ut från att immunbrist misstänks till att behandling kan ges:

  • Immunbrist misstänks. Förmodligen har du (eller ditt barn, om du är förälder) en period av ihållande infektioner bakom dig. Sannolikt har du fått flera penicillinkurer. Antingen är det din läkare på vårdcentralen som misstänker immunbrist, eller en specialist på öron-näsa-hals-mottagning. Kanske har du redan fått komma till en mottagning där specialister på immunbristsjukdomar jobbar.
  • Du får lämna blodprov.
  • Om blodproven är avvikande så skickas remiss till en specialistenhet. Där görs en fördjupad utredning.
  • På specialistmottagningen lämnar du nya blodprov för att diagnos ska kunna ställas.
  • Behandling med immunglobulin inleds om proverna visar att du har en immunbrist.
  • Efter ett antal månader utvärderas behandlingen. Om du mår bättre så fortsätter behandlingen. Om du inte mår bättre kan dosen av immunglobulin ökas. Utredningen fortsätter.
  • Därefter går du på återbesök hos läkare eller sjuksköterska en eller två gånger per år. Däremellan vid behov.

Vägen från misstanke om immunbrist till behandling kan se olika ut för olika personer. Ibland är vägen rak och det går snabbt. I andra fall tar det längre tid. Oavsett hur lång tid det tar att ställa diagnos så går de allra flesta igenom de här stegen.

Det ska tilläggas att immunbrist långt ifrån alltid upptäcks. Symptomen är inte alltid tydliga och det är inte självklart att immunbrist misstänks. Det kan också vara så att kunskapen om immunbristsjukdomar inte är tillräcklig för att misstanke ska fattas.

Om du misstänker immunbrist ta en titt på varningstecknen och diskutera dina misstankar med din läkare.

Hembehandling

Du kan med fördel ta din behandling med immunglobulin hemma. Det är enkelt och du slipper att åka till sjukhuset varje gång du ska ta behandlingen.

Hembehandling görs med en spruta som man ger sig själv subkutant, det vill säga i underhudsfettet.

Alla som får hembehandling genomgår först en undervisning av sjuksköterskor på sjukhuset. Du får då möjlighet att öva tillsammans med en sjuksköterska. Utbildningen görs vanligtvis en gång per vecka under en period, eller under en tredagarsvistelse då du stannar på sjukhuset.

Själva behandlingen tar några timmar. Tiden varierar beroende på hur stor dos du tar.

I dag tar de flesta patienter (80 %) med primär immunbrist sin behandling i hemmet. Det är en mycket uppskattad metod. Många tycker att det ger en känsla av flexibilitet och frihet och oberoende.

Den största fördelen är att du slipper att åka till sjukhuset. Du kan ta medicinen när det passar dig. Du behöver inte ta ledigt från arbete eller skola för att åka till sjukhuset. En del väljer att ta medicinen på arbetet eller i skolan, andra gör det hemma i lugn och ro.

För att hembehandling ska fungera krävs att du är motiverad och att du har stöd från din familj och dina vänner.

Läs mer om hur du tar din behandling under immunglobulinbehandling