Skratt

Vad är immunbrist?

Immunbrist är en sjukdom som orsakas av att något i immunförsvaret saknas eller inte fungerar. Kroppen har svårare att stå emot och bekämpa smittoämnen.

Utan behandling kan primär immunbrist innebära återkommande infektioner och ett stort antal penicillinkurer per år. Vissa personer med primär immunbrist är så gott som helt friska och får aldrig veta att de har en immunbristsjukdom.

Primär immunbrist beror på att kroppen har svårt att producera antikroppar. De vanligaste formerna av primär immunbrist är IgA-brist och IgG-subklassbrist.

Immunbrist kan också vara sekundär. Det är då någon annan bakomliggande orsak som hämmar immunförsvaret, till exempel HIV, brännskador, njur- och tarmsjukdomar.

Immunbrist - så vanligt är det

Ca 40 000 svenskar har immunbrist.
- Det är långt mer utbrett än vad många känner till. De flesta som har immunbrist vet inte om det, säger Rolf Gustafson, infektionsläkare vid Immunbristenheten, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Personer med immunbrist har fel på sitt immunförsvar. Kroppens förmåga att bekämpa infektioner kan vara helt eller delvis nedsatt. Detta kan innebära utdragna och återkommande infektioner.

Många har upprepade infektioner flera gånger om året. De är ofta trötta och har kanske svårt att arbeta eller gå i skolan, säger Rolf Gustafson.

Vanliga symptom är återkommande öroninflammationer, bihåleinflammationer, luftrörskatarrer och lunginflammationer.

Men immunbrist behöver inte innebära att man ständigt är sjuk.

Vissa personer med primär immunbrist kan vara helt fria från symptom. De kan leva hela sina liv utan att någonsin få veta att de har en sjukdom och lider kanske inte heller av det, säger Rolf Gustafson.

Samtidigt är det många som ofta är sjuka och skulle behöva behandling, men som inte får det. Orsaken är oftast att de inte får någon diagnos.

Totalt beräknas 40 000 personer i Sverige leva med primär immunbrist av något slag. Av dem är det ca 1 500 som idag har fått diagnos.